Shopee เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 450 บาทต่อวัน (มีโอที)

บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคัดแยกสินค้า ผ่านซับคอนแทรค R2O เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าซอยวัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานคัดแยกสินค้า

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 450 บาทต่อวัน (ไม่รวมโอทีและค่ากะ)

-ค่าจ้าง 350 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 50 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 60 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-เงินออกทุกวันที่ 25 และ 10 ของเดือน

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์  (หยุดตามปฏิทินโรงงาน)

-ประกันสังคม กองทุนทดแทน วันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคัดแยกสินค้า บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านซับคอนแทรคR2O เพื่อเข้าทำงานที่ คลังสินค้า ซอยวัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-565-2027

ขอบคุณข้อมูล หางานบางพลี บางบ่อ (สมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ. บางเสาธง) เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!