กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

-อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 3 : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

-อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 4 : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

-อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 5 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

-อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ https://dsi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!