PTTEP เปิดรับสมัคร 500 อัตราทั่วไทย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทาง PTTEP Services ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา ภายใต้โครงการ Restart Thailand ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาสังคมไทย และสนับสนุนให้นักศึกษาจบใหม่มีงานทำ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขในการจ้างงาน

-สัญญาจ้างเริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-เงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

-เงินเดือนสำหรับวุฒิ ปวช. / ปวส. 12,000 บาท

-สวัสดิการประกอบด้วย ประกันสังคม ประกันชีวิต

-ตำแหน่งงานทั้งหมดเป็นการจ้างผ่านบริษัท PTTEP Services ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1.จังหวัดกรุงเทพมหานคร

-กลุ่มงาน AI and Robotic (Junior)

-กลุ่มงาน Admin & Junior Technical Assistant

-กลุ่มงาน Finance & Account (Junior)

-กลุ่มงาน IT Support (Junior)

-กลุ่มงาน HR (Junior)

-กลุ่มงานด้านกฏหมาย (Junior)

-Junior Engineer

2.จังหวัดกำแพงเพชร และ อุดรธานี

-กลุ่มงาน Admin & Junior Technical Assistant

-กลุ่มงาน CSR (Junior)

-Junior Engineer

-Junior Supervisor

-Junior Technician

3.จังหวัดขอนแก่น

-กลุ่มงาน Admin & Junior Technical Assistant

-กลุ่มงาน CSR (Junior)

-Junior Engineer

-Junior Technician

-Junior Storeman

-Junior Landscaper

4.จังหวัดสงขลา และ ระนอง

-กลุ่มงาน Admin & Junior Technical Assistant

-Junior Engineer

-กลุ่มงาน CSR (Junior)

-Teaching Assistant (เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสอน)

-Public Relations

-Junior Workshop Assistant

-Junior Helper

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระยอง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอยุธยา และจังหวัดอุดรธานี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานภายใต้โครงการ Restart Thailand สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล PTTEP Services เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!