Thaiarrow เปิดรับสมัครพนักงาน 50 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เริ่มงาน 19 ต.ค. 2563

บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด หรือ TAP เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมีโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพิษณุโลก และสาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 50 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคเอส.เค. เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาบางพลี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6

-ส่วนสูง 153 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม

-เริ่มงาน 19 ตุลาคม 2563

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้รวมโอทีเฉลี่ย กะเช้า 579.48 บาทต่อวัน / กะบ่าย 725.54 บาทต่อวัน / วันเสาร์-อาทิตย์ 967.07 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยัน 450 บาทต่อเดือน

-ค่ากะบ่าย 115 บาทต่อวัน (กะดึกมีนม ขนมฟรี)

-ค่ากะดึก 145 บาทต่อวัน (กะดึกมีนม ขนมฟรี)

-ฟรีรองเท้าสำหรับใส่งาน

-ชุดยูนิฟอร์มประจำปี , พักร้อน 6 วันต่อปี

-เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 2,000 บาทต่อปี

-ประกันชีวิต 100,000 บาทฟรี

-ข้าวฟรี มีรถรับส่ง

-ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 50 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคเอส.เค เพื่อเข้าทำงานที่ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด สามารถสมัครได้ที่ จุดรับสมัครงานเคหะบางพลีซอย 2 หลังคลอง หรือ สอบถามได้ที่ 088-661-4151 และ Line : 0886614151

ขอบคุณข้อมูล คิรากร พงษ์พิระ‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!