กรมอุตุฯ คาดการณ์ “ไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว” ปลายเดือนตุลาคม 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีอากาศที่หนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำสุด 10-11 องศาเซลเซียส

-บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้คาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 1-2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21-22 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) จะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.9 องศาเซลเซียส) สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดที่ 10-11 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17-18 องศาเซลเซียส

-ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงปลายเดือนมกราคม 2564

-สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกินขึ้นได้บ่อยครั้ง

-ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมทางด้านฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลม ในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

-เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัสเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงและอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3-4 เมตร

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!