Makro เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 580 บาทต่อวัน

แม็คโคร เป็นศูนย์การค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค บริโภคแบบครบวงจรให้กับลูกค้าในราคาขายส่ง โดยได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 24 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่คลังสินค้าแม็คโคร TPARK1 จังหวัดอยุธยา โดยเริ่มงานในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ทุกเพศ ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช.

-ทำงาน 4 เดือน มีบรรจุได้รายเดือนเป็นพนักงาน DHL

-เริ่มงานวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำหน้าที่แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า กระจายสินค้า

-ทำงานในห้องธรรมดา

-โอที 3 ชั่วโมง

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 580 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 346 บาทต่อวัน

-โอที 64.88 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะเช้า 20 บาท / ค่ากะดึก 40 บาท

-เบี้ยขยัน 200-500 บาทต่อเดือน

-เงินพิเศษทำงานวันหยุดประเพณี 200-600 บาท

-เงินออกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

ผู้ที่สนใจสมัครงานผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่ คลังสินค้าแม็คโคร TPARK 1 จังหวัดอยุธยา (ห้องธรรมดา) สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-640-6283 โดยจะมีการเริ่มงานในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!