กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบรับราชการ วุฒิ ม.6 จำนวน 100 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบอก จำนวน 100 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการแนะนำปลด) ผู้ที่มีอายุ 18-30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ. 2546)

-สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว

-เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าแล้วเท่านั้น ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

3.มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

4.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก จำนวน 100 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 (ปิดรับสมัครภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563) ได้ที่เว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ https://atc-rta.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!