PTT Group เปิดรับสมัครพนักงานหลายจังหวัด วุฒิ ปวส. ขึ้นไป จำนวน 1,400 อัตรา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทางเพจ PTT News ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่ม ปตท. ได้มีการเดินหน้าโครงการ Restart Thailand สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทย

โดยเปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี / ปริญญาโท สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ ที่ ปตท. มีสำนักงานตั้งอยู่ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/318m8P2

-งานวิศวกรรม

-งานวิเคราะห์และวางแผน

-งานบัญชีการเงิน

-งานวิจัย

-งานกฏหมาย

-งานการค้าระหว่างประเทศ

-งานการตลาด

-งานความปลอดภัย (Safety)

-งานชีวอนามัย (จป.วิชาชีพ)

-งานช่างเทคนิค และอื่นๆ

เปิดรับสมัครนิสิต / นักศึกษา วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในปี 2563-2563 กว่า 1,400 อัตรา (สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/34XwzGl

-ผู้ช่วยสอน

-พนักงานทั่วไป

-พนักงานพัฒนาชุมชน

-พนักงานปฏิบัติงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว

-พนักงานบริหารจัดการข้อมูล

-พนักงานขายบน Digital Platform

รายละเอียดในการจ้างงาน

-เงินเดือนระดับ ปวส. เริ่มต้นที่ 12,000 บาท ระดับปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

-ทั้งนี้ตำแหน่งข้างต้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จ้างผ่านบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.

-สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่กรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอื่นๆ ทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูล PTT News เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!