สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครออนไลน์ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติ จำนวน 20 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จำนวน 20 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครได้ที่ https://nacc.thaijobjob.com หรือ www.nacc.go.th

ขอบคุณข้อมูล สำนักงาน ป.ป.ช. เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!