ธ.ออมสิน แจกกระปุกออมสินฟรี เมื่อฝากเงิน 500 บาท ในวันออมเงินแห่งชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ โดยทางธนาคารออมสินได้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออมเงินในวันสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการจัดทำของที่ระลึกอย่างกระปุกออมสิน สำหรับในปีนี้ทางธนาคารออมสินได้จัดทำ “กระปุกออมสิน 107 ปี” เพื่อมอบให้กับผู้ฝากเงินด้วยตนเอง หรือ เปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจธนาคารออมสิน GSB Society ได้มีการประชาสัมพันธ์เนื่องจากธนาคารออมสิน เป็นธนาคารเพื่อสังคม เป็นสถาบันแห่งการออมสำหรับทุกคน จึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านการออม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยมีวินัย รักการออม ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน เพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยื่น

สำหรับในปี 2563 ได้จัดทำกระปุกออมสินที่ระลึกพิเศษเนื่องในวันออมแห่งชาติ เพียงฝากเงินด้วยตนเอง หรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จำนวน 1ชิ้น ต่อ 1ราย ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. เท่านั้นที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูล GSB Society เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!