ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อรอบ 2 ไม่ต้องมีคนค้ำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบแรกไปแล้ว ล่าสุดได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบ2 เพื่อยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันเงินกู้ พร้อมกับปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่ต้องชำระเงินในช่วง 6 เดือนแรกอีกด้วย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวว่า ธนาคารออมสินอยู่ในระหว่างการปรับกฏเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อให้อนุมัติได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนั้น ปรับปรุงเงื่นอไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 18,000 ล้านบาท

โดยทางธนาคารออมสินได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนได้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งผ่าน แอพพลิเคชั่น MyMo ในเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

รายละเอียดของสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

-วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Ralte)

-ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันเงินกู้

-ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ ไม่ต้องชำระเงินในช่วง 6 เดือนแรก

ขอบคุณข้อมูล สยามรัฐ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!