ชลประทาน เตรียมรับสมัครพนักงานราชการ 397 อัตรา ช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเพจเรารักชลประทาน ได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเกือบ 400 อัตรา 24 ตำแหน่ง โดยคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวว่า กรมชลประทานได้หารือแผนดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย

1.กลุ่มงานบริการจำนวน จำนวน 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา

-เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)

2.กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 300 อัตรา

-เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร นายช่างชลประทาน นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

-นักประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ และนิติกร

4.กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 40 อัตรา

-วิศวกรชลประทาน วิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5.กลุ่มงานบริการ (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

-เจ้าพนักงานธุรการ

6.กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

-เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

กรมชลประทาน จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 โดยเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์กรมชลประทาน hr.rid.go.th หรือ https://rid.thaijobjob.com สำหรับอัตราเงินเดือนอยู่ที่ระหว่าง 11,280-19,500 บาท

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านในแต่ละครั้งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีจะเรียกมารายงานตัวตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ และให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่างๆ

ขอบคุณข้อมูล เรารักชลประทาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!