สตช. เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. จำนวน 7,200 อัตรา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทางกองการสอบได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ(เพศชาย) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 7,200 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า

-อายุ 18 – 27 ปี

-ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

กำหนดการ

-ประกาศรับสมัคร วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563

-รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563

-สอบข้อเขียน วันที่ 13 ธันวาคม 2563

-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 21 ธันวาคม 2563

การแบ่งกลุ่มรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่มที่ 1 : 6,200 อัตรา (บช.น. และ ภ.1-9) ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจต่างๆ

-กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 1,000 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 690 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 560 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 740 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 620 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 620 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 590 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 470 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 420 อัตรา

-ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 490 อัตรา

กลุ่มที่ 2 : 1,000 อัตรา (บก.ตชด.ภาค4) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ บก.ตชด.ภาค4 แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

-ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 700 อัตรา โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

-ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคอื่นๆ 300 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 สามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.policeadmission.org ในระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563

ขอบคุณข้อมูล กองการสอบ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!