Hutchinson เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เริ่มงาน 19 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 100 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคเอส.เค.ดี. หากผ่านสัมภาษณ์จะมีการเริ่มงานในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และเข้ากะได้

-มีความตั้งใจและมีความอดทนในการทำงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 13,000-19,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน (แผนก Sorting ส่องกล้อง)

-โอทีค่าล่วงเวลาปกติมากกว่า 205 บาทต่อวัน / โอทีวันหยุด (12 ชั่วโมง) 1,065 บาทต่อวัน

-ค่าข้าว 20 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 12 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าส่องกล้อง 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 1,000 บาทต่อเดือน

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 10 และ 25

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 100 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคเอสเคดี เพื่อเข้าทำงานที่ บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-331-9034 หรือ Line : 2182524

ขอบคุณข้อมูล มนต์ชัย พันธุ์ศุภศิริ‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!