เอ็นเอชเค เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ เบาะรถยนต์ ซัสเปนชั่นสปริง ฟรีซิชั่นสปริง ได้มีการประชาสัมพันธ์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป (ชาย)

-พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม (หญิง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป / ปวช. / ปวส.

-สามารถทำงานกะกลางคืนได้

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าอาหารกลางวัน วันละ 25 บาท

-ค่าทำงานกะกลางคืน 140-220 บาทต่อวัน

-ค่าแรงขั้นต่ำ

-มีรถรับส่ง และเครื่องแบบพนักงาน

-เงินนำเที่ยวประจำปี

-ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดารมารดา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงงานบ้านโพธิ์ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ก่อนเวลา 09.00 น. หรือ สอบถามได้ที่ 02-315-7608

ขอบคุณข้อมูล NHK Spring -Thailand สาขาบ้านโพธิ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!