นิเด็ค เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 624 บาทต่อวัน

บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานโรจนะ 1 จังหวัดอยุธยา โดยมีเริ่มงานทุกวัน มีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 (ต้องอ่านออกเขียนได้) / วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 624 บาทต่อวัน หรือ รายได้ 8,000-9,000 บาทต่อวิค

-ค่าแรง 310 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 25 บาทต่อวัน

-ค่ากล้อง 12 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 35 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600-700-900 บาทต่อเดือน

-โอทีวันละ 2-5 ชั่วโมง

-มีรถรับส่งฟรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโรจนะ 1 จังหวัดอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 094-910-9898

ขอบคุณข้อมูล Smile Phaphiphat‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!