กทม. เปิดอบรมฝึกอาชีพ 200 หลักสูตร เรียนจบมีใบประกาศรับรอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาทางเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดอบรมฝึกอาชีพ กับ กทม. หลักสูตรทันสมัย เพื่อเป็นการปรับตัวด้วยการเสริมทักษะความรู้ในด้านอื่นๆ และเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว เพราะสาขาที่จบมาอาจจะหางานได้ยาก

กรุงเทพมหานคร จึงได้เปิดให้อบรมเพื่อสร้างทักษะอาชีพในกับคนกรุงเทพ ด้วยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นทางเลือกของคนที่ต้องการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรการสอนให้เลือกตามความถนัดมากกว่า 200 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรที่เรียนจบนั้นจะมีใบรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัครทำงาน

โดยในปัจจุบันมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 ติดต่อได้ที่ 02-246-1592

2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 ติดต่อได้ที่ 02-246-5769

3.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย ติดต่อได้ที่ 02-240-0009

4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซอยปลูกจิตร ติดต่อได้ที่ 02-251-7950

5.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก ติดต่อได้ที่ 02-543-2903

6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก ติดต่อได้ที่ 02-236-6926

7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ติดต่อได้ที่ 02-429-3573

8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กาญจนสิงห์หาสน์ ติดต่อได้ที่ 02-410-1012

9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ม้วน บำรุงศิลป์ ติดต่อได้ที่ 02-514-1840

10.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขวัฒนะ ติดต่อได้ที่ 02-426-3653

ทั้งนี้หลักสูตรต่างๆ เปิดให้เรียนรู้แบบวิชาชีพ แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 200 ชั่วโมง หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์) หลักสูตร 60 ชั่วโมง และอีกหลากหลายรูปแบบหลักสูตรให้เลือกวัน เวลา สถานที่ได้เรียนตรงกับความต้องการของผู้เรียน

ขอบคุณข้อมูล กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!