มิตานิ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 536-1,092 บาทต่อวัน

บริษัท มิตานิ สยาม เทค จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เปิดโรงงานในประเทศไทย ดำเนินกิจการด้านการผลิตหัวสเปรย์และปั๊ม รวมไปถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรคลูค เลเบอร์ เพื่อเข้าทำงานที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

-ค่าแรงรายวัน 331 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 40 บาท

-ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 ชั่วโมงละ 62.06 บาท / โอที 3 ชั่วโมงละ 124.12 บาท / โอที 2.66 ชั่วโมงทุกวัน 165.10 บาท

-เบี้ยขยัน 500-600-700 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม กองทุนทดแทน และสวัสดิการอื่นๆ

-รถรับส่งพนักงานฟรี

รายได้เฉลี่ยต่อวัน

-วันทำงานปกติค่าจ้างต่อวันกะเช้า 331 บาท

-กรณีไม่ทำโอที กะดึก 431 บาท

-วันทำงานปกติกรณีทำโอที 1.5 (2.6) 536 บาทต่อวัน

-กรณีทำโอที 1.5 กะดึก (2.6) 596 บาทต่อวัน

-วันทำงานวันหยุดกรณีไม่ทำโอที 702 บาทต่อวัน

-วันทำงานวันหยุดกะดึก 762 บาทต่อวัน

-วันทำงานวันหยุดกรณีทำโอที 1,032 บาทต่อวัน

-วันทำงานวันหยุดกรณีทำโอที กะดึก 1,092 บาทต่อวัน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรคลูค เลเบอร์ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท มิตานิ สยาม เทค จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-575-9566 / 086-012-0832

ขอบคุณข้อมูล สุชาติ ชื่นบุบผา‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!