กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ไม่ผ่านภาค ก. เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท

กรมชลประทาน ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 397 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีตำแหน่งเปิดรับสมัครและรายละเอียดจำนวนที่เปิดรับดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 38 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 5 : เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแแหน่งที่ 6 : นายช่างชลประทาน จำนวน 108 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 7 : นายช่างโยธา จำนวน 28 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 8 : นายช่างสำรวจ จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 9 : นายช่างเครื่องกล จำนวน 23 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 10 : นายช่างไฟฟ้า จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 11 : นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 12 : นายช่างภาพ จำนวน 17 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 13 : นายช่างศิลป์ จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ตำแหน่งที่ 14 : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 15 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท

ตำแหน่งที่ 15 : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 11,850 บาท

ตำแหน่งที่ 16 : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 12,410 บาท

ตำแหน่งที่ 17 : นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 18 : บรรณารักษ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 19 : นิติกร 4 อัตรา ค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท

ตำแหน่งที่ 20 : วิศวกรชลประทาน จำนวน 43 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท

ตำแหน่งที่ 21 : วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท

ตำแหน่งที่ 22 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครบุคคล (พิการ)

-ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

-ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 15 ธันวาคม จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล กรมชลประทาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!