Toshiba Carrier เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เริ่มงาน 9 ธันวาคม 2563

บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัที่ประกอบกิจการด้านการผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคTCPP เพื่อเริ่มงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง / ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-38 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-ผู้ชายมีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป / ผู้หญิงที่มีอายุ 155 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

-ทำงาน 2 กะ เวลาทำงานกะเช้า 08.00-20.00 น. เวลาทำงานกะบ่าย 20.00-08.00 น.

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 90 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600 บาทต่อเดือน

-มีโอที 2.5 ชั่วโมงทุกวัน

-มีรถรับส่งพนักงานฟรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคTCPP เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานซอยคลองหลวง 11 หรือสอบถามได้ที่ 093-109-7146

-สัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2563

-เริ่มทำงานวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล คน ธรรมดา‎ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!