โรงงานเอ็นเอชเค ระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้าง 335 บาทต่อวัน

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตเบาะรถยนต์ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง โดยเป็นการเปิดรับตรงจากทางบริษัท มีคุณสมบัติและรายได้ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ได้รับ

-ช่วงที่ 1 (4 เดือนแรก) ค่าแรง 335 บาทต่อวัน ค่ากะ 140 บาทต่อวัน + เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกะ 15 บาท ค่าอาหารวันละ 25 บาท (ไม่รวมโอที)

-ช่วงที่ 2 (เดือนที่ 5 เป็นต้นไป) รับเป็นเงินเดือน 11,025 บาท (เงินเดือน + ค่าครองชีพ = 8,375+2,650) ค่ากะ 220 บาท + เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกะ 15 บาทต่อวัน (ไม่รวมโอที)

-ข้าวเปล่าฟรี 2 มื้อ ค่าอาหารวันละ 18 บาท และเพิ่มค่าอาหารโอทีชั่วโมงแรก 7 บาท ชั่วโมงต่อไป 6 บาท

-ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ค่ารักษาพยาบาลพ่อ-แม่ คู่สมรส 72,000 บาทต่อปี

-รถรับส่งปรับอากาศ

-ชุดพนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 500/6 ม.3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หรือสอบถามได้ที่ 033-659-039-43

ขอบคุณข้อมูล

error: Content is protected !!