Fabrinet เปิดรับสมัครพนักงาน 62 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2563

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 62 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการเปิดรับสมัครจากทางบริษัทโดยตรง และจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้างวันละ 331 บาท (เป็นพนักงานประจำรายวัน)

-โบนัสประจำปี

-ค่าอาหาร 15 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 25 บาทต่อวัน / ค่ากะบ่าย 15 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน

-ค่าทักษะ 15 บาทต่อวัน (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน/หลังผ่านทดลอง)

-ค่ารถ 25 บาทต่อวัน (เฉพาะคนที่นำรถมาเอง)

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานฟรี

รายละเอียดในการทำงาน

-เป็นพนักงานประจำของบริษัท (รายวัน)

-ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมโอที)

-เวลาทำงานกะเช้า 06.00-14.00 น. / กะบ่าย 14.00-22.00 น. / กะดึก 22.00-06.00 น.

-ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน หรือ ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน (ขึ้นอยู่กับไลน์ผลิต)

-ทำงานในห้องแอร์

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 62 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ฟาบริเนท จำกัด จังหวัดปทุมธานี สามารถสมัครได้โดย Scan QR Code เพื่อสมัครงาน โดยฝ่ายบุคคลจะติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-524-9600 ต่อ 6490 / 6476

เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!