Nikon เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 9,900 บาท เริ่มงาน 15 ธ.ค. 63

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตกล้องถ่ายรูปและเลนส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรควีดีเอส เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา โดยจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และเริ่มงานวันที่ 15 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถทำโอที และเข้ากะได้

-สามารถยืนทำงานได้

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 9,900 บาทต่อเดือน

-ค่าครองชีพ 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 60 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 , 900 , 1,000 บาทต่อเดือน

-เงินออกทุกวันที่ 25 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

-เวลาทำงานกะเช้า 07.45-17.15 น. / เวลาทำงานกะดึก 19.45-05.15 น.

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรควีดีเอส เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-994-4534 โดยจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และเริ่มงานวันที่ 15 ธันวาคม 2563

เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!