ZC Rubber เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตยางรถยนต์ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย และพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์หญิง ช่างซ่อมบำรุงชาย จำนวน 500 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคThefirst

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

-พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์หญิง

-ช่างซ่อมบำรุงชาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-38 ปี

-จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ผู้ชาย มีใบรับรองการเรียน รด. ส่วนสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักระหว่าง 58-85 กิโลกรัม

-ผู้หญิง ส่วนสูงตั้งแต่ 155 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักระหว่าง 45-70 กิโลกรัม

-กรณีมีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-25,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 50 บาท / ค่ากะดึก 70 บาท

-ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500-800-1,200 บาทต่อเดือน

-ค่าเดินทาง 45 บาทต่อวัน

-จ่ายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน กรณีวันหยุดออกให้ก่อน

-ทำงาน 6 เดือน มีสิทธิปรับเป็นพนักงานรายเดือน

-อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิปรับเป็นพนักงานประจำ

-พักร้อน 6 วัน

-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-เครื่องแบบพนักงาน 2 ชุดต่อปี / รองเท้า 1 คู่

-มีโบนัสประจำปี

-ประกันชีวิต

-กองทุนเงินทดแทน

-กองทุนคนพิการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์หญิง ช่างซ่อมบำรุงชาย จำนวน 500 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคThefirst เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 066-114-7876 / 081-825-8900 / 098-829-6035

ขอบคุณข้อมูล Thefirst HRmanagement เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!