บริษัท ไฮคิว เปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน มีOT

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการรับสมัครโดยตรงจากทางบริษัทไม่ผ่านซับคอนแทรค มีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน ตั้งใจทำงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้างวันละ 331 บาทต่อวัน

-โอทีชั่วโมงละ 62 บาท

-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

-ทำงาน 08.00-17.00 น.

-ลากิจตามกฎหมายกำหนด สิทธิลาพักร้อน 6 วันต่อปี

เอกสารในการสมัครงาน

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

-วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

-รูปผู้สมัครปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 1 รูป

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ 195-195/1 หมู่ที่ 2 ถนนสำโรง-คลองด่าน ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หรือสอบถามได้ที่ 02-338-1023-6 / 063-474-0255 แผนกทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณข้อมูล ตำแหน่งงานว่าง ไฮคิว บางบ่อ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!