มอนเดลีซ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตขนมขบเคี้ยว ลูกอม หมากฝรั่ง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา

-ไม่มีพันธะทางทหาร หรือ เรียนจบ รด. เรียบร้อยแล้ว

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 20 บาท / ค่ากะบ่าย 25 บาท / ค่ากะดึก 30 บาท

-ค่าอาหาร 30 บาท

-ค่ารถ 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 600-700-800 บาทต่อเดือน

-มีประกันสังคม / ประกันกลุ่ม / กองทุนทดแทน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 06.00-15.00 น. / เวลาทำงานกะบ่าย 12.30-21.30 น. / เวลาทำงานกะดึก 21.30-06.15 น.

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานแมนพาวเวอร์หน้านิคมลาดกระบัง หรือสอบถามได้ที่ 092-272-3020

ขอบคุณข้อมูล Santi Pumpong เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!