ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ปี 2564 ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาทางสำนักงานประกันสังคม ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดให้ผู้ประกันตน ได้เตรียมยื่นเรื่องเพื่อขอแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี 2564 เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี

ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02 ได้ที่

-สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

-ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

-ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect

โดยสามารถติดต่อเพื่อยื่นเรื่องแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประกันสังคม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!