บริดจสโตน เมตัลฟา เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช. มีสวัสดิการ เริ่มงานปี 2021

บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตเส้นใยเหล็กสำหรับเสริมความแข็งแรงในยางรถยนต์บริดจสโตน ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รอบ 2 เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยจะมีการเริ่มงานในปี 2021

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป

-มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าเช่าบ้าน 2,800 บาท

-เบี้ยขยันประจำเดือน 700 , 800 , 1,000 บาท และเบี้ยขยันประจำปี 2,800 บาท

-ค่าน้ำมันเดินทางมาทำงานปัจจุบันจ่าย 172-270 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 800 บาท

-ค่ากะบ่าย 85 บาท / ค่ากะดึก 105 บาท

-โบนัสจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

-ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว

-ทุนการศึกษาบุตร

-กิจกรรมภายใน Happy work place และ กิจกรรม CSR

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต รอบ 2 เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 033-684-700 ต่อ 140 โดยจะมีการเริ่มงานในปี 2021

ขอบคุณข้อมูล Jirapron Noojan เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!