กยศ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,750 บาท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 36 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละตำแหน่งดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ค่าตอบแทน 18,750 บาท

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

-มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ฝ่ายคดี ค่าตอบแทน 18,750 บาท

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ฝ่ายบังคับคดี ค่าตอบแทน 18,750 บาท

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ฝ่ายบริหารหนี้ 1

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร / สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง / มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานโทรศัพท์ติดตามอย่างน้อย 8 ปี และมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าคุมทีมการโทรศัพท์ติดตามหนี้อย่างน้อย 3 ปี (จำนวน 3 อัตรา) ค่าตอบแทนตามประสบการณ์

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร / สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง / สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว (จำนวน 12 อัตรา) ค่าตอบแทน 18,750 บาท

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทน 18,750 บาท

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบัญชี ค่าตอบแทน 18,750 บาท

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว / สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับบันทึกบัญชีได้ / หากใช้ Microsoft Access จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.ตำแหน่งหน้าที่วิเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา ฝ่ายกู้ยืม

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 23-35 ปีบริบูรณ์

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางการเงิน ทางบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสถิติประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

-หากสามารถใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 36 อัตรา สามารถสมัครสอบเพื่อคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!