นิวไทยวีล เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 652-683 บาทต่อวัน

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตล้อแม็กซ์อัลลอยด์ อะลูมิเนียม โดยมีโรงงานในไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย และช่างซ่อมบำรุง ผ่านซับคอนแทรคเคไอ ไทย โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-40 ปี

-พนักงานฝ่ายผลิต วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-อ่านออกเขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ช่างซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ยรวมโอที 652-683 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ยรวมโอที 18,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรงรายวัน 335 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 30 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอที 20 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 30 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 800 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 500/800/1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าความร้อน 20-70 บาทต่อวัน

-ค่าภาษา 1,000-2,000 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม

-โบนัสตามผลประกอบการบริษัท

-รางวัลพนักงานดีเด่น (ผ่านโปร 119 วัน)

-ค่าเป้าหมาย (ผ่านโปร 119 วัน)

-ค่าผลงาน (ผ่านโปร 119 วัน)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และช่างซ่อมบำรุง ผ่านซับคอนแทรคเคไอ ไทย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 096-782-3847 หรือ Line : 74625265

ขอบคุณข้อมูล พจนา ชัยสายัณห์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!