โยโกฮาม่า โมลด์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีสวัสดิการ โบนัสประจำปี

บริษัท โยโกฮาม่า โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ยางรถยนต์ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งฝ่ายผลิต โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ไม่จำกัดเพศในการสมัคร มีอายุ 21-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

-สุขภาพแข็งแรง

-มีความอดทน รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

-สามารถใช้เครื่องมือวัดและมีประสบการณ์การผลิตแม่พิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าเช่าบ้านเดือนละ 3,000 บาท

-ค่าอาหารกลางวันวันละ 35 บาท

-เงินช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 50 บาท

-เบี้ยขยัน 500-1,000 บาท

-เงินช่วยเหลือการสมรส / รับขวัญบุตรแรกเกิด

-ประกันสุขภาพและประกันชีวิต

-กิจกรรมตามเทศกาลและสันทนาการต่างๆ / สวัสดิการส่วนลดในการซื้อยาง

-โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-ปัจจุบันยังไม่มีเข้ากะ โอทีตามหน้างาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ ทำงานวันเสาร์เดือนละ 1-2 วัน

เอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 1 ใบ

-รูปผู้สมัครหน้าตรง / สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน / สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาใบขับขี่ / สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร / ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต สามารถสมัครและยื่นเอกสารได้ที่บริษัท โยโกฮาม่า โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ป้อม รปภ.) ที่ตั้ง 300/30 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 1 ถนนเหมราช ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ขอบคุณข้อมูล Sawasdee Tui Tui เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!