กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 16,500 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 จำนวน 50 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

-สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

-สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500-19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2564 หรือ https://mfa.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!