Thai summit PKK เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000 บาทต่อเดือน

บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต (ช่างเชื่อม) จำนวน 20 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคพีนัจ เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 4 จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต (ช่างเชื่อม)

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-37 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 340 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 100 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน / ค่าอาหารโอที 12 บาทต่อวัน

-ค่าเชื่อม 25-30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน

-มีการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.10 น. / กะดึก 20.00-05.10 น.

-มีโอทีพิเศษ 20 นาทีทุกวัน / และมีโอทีวันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต(ช่างเชื่อม) จำนวน 20 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคพีนัจ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 4 จังหวัดชลบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-369-8357

ขอบคุณข้อมูล Recruit Pnatgroup Kingkaew เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!