สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบวัดความรู้ประจำ 2564 จำนวน 40,988 ที่นั่ง เริ่มสมัคร 8 ม.ค. นี้

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาทางเพจสำนักงาน ก.พ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่นั่งในการเปิดสอบและกำหนดการดังนี้

รายละเอียดกำหนดการในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

-เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 28 มกราคม 2564)

-ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

-สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ระดับปริญญาโท วันที่ 3 เมษายน 2564 ระดับปริญญาตรี วันที่ 4,5,6,7,8 เมษายน 2564 (รอบละ 6,833 ที่นั่งสอบ 6 รอบสอบ รอบสอบทั้งสิ้น 40,998 ที่นั่งสอบ)

-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สำหรับรอบที่ 1 รับสมัครเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท ส่วนรอบที่ 2-6 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี

โดยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ job2.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มจำนวน จำนวน 6 รอบสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล สำนักงาน ก.พ. เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!