ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เริ่มงาน 11 ม.ค. 2564

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและฟิล์มลามิเนต โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานในวันที่ 11 มกราคม 2564 มีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 21-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.

-สามารถเข้ากะได้ 3 กะ

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 530 บาทต่อวัน (ค่าจ้าง + โอที)

-เครื่องแบบพนักงาน

-ข้าวฟรี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนเครดิตยูเนียน

-โบนัสประจำปี

-หอพัก / บ้านพัก

-ค่ากะ / ค่าเป้า / เบี้ยขยัน

-วันหยุดประจำปี

-ทุนการศึกษาบุตร

-ประกันชีวิต

-เงินช่วยงานบวช / งานสมรส

-งานเลี้ยงปีใหม่ / ของขวัญปีใหม่

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เพื่อเริ่มงานในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท โดยตั้งอยู่ที่ 323 ม.2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือสอบถามได้ที่ 02-703-6471-6 ต่อ 283 / 284 หรือ 082-203-5371

ขอบคุณข้อมูล Pornpis Phet เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!