กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท

กรมทางหลวง ได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 78 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

4.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

6.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อแข่งขันและรับราชการในกรมทางหลวง สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมทางหลวง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!