ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 15,782 บาทต่อเดือน

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานหญิงและชาย จำนวน 100 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและรายได้สวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงาน จำนวน 100 อัตรา

-ผู้หญิง / ผู้ชาย สายตาปกติดี สามารถทำงานเป็นกะได้

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 607 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 15,782 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 325 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันรายวัน (25+15) 35 บาทต่อวัน

-โอทีประจำ 3 ชั่วโมงทุกวัน 172 บาท / ทำครบ 6 วันได้แถมอีกวันละ 40 บาท

-ค่ากะ (เช้า 0 บาท / ดึก 50 บาท) 25 บาทต่อวัน

-ค่ากล้อง 10 บาท ,20 บาท

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-ประกันสังคม

-ค่ารักษาพยาบาล

-ประกันชีวิต

-รถรับส่งสะดวก

-เงินออกทุกวันที่ 10 และ 30 ของเดือน

โบนัสออกทุก 4 เดือน

-วันที่ 30 เมษายน 12 แรง ครั้งที่ 1

-วันที่ 30 สิงหาคม 14 แรง ครั้งที่ 2

-วันที่ 30 ธันวาคม 31 แรง ครั้งที่ 3

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานหญิงและชาย จำนวน 100 อัตรา ของบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 035-350-803 / 035-350-804 ต่อ 809 / 722 / 898 / 824

ขอบคุณข้อมูล Saowalux Aempradit เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!