โรงงานเอ็นเอชเค บ้านโพธิ์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เริ่ม 14 ม.ค. 2564

วันอังคารที่ 12 มกราคา 2564 ทางเพจNHK Spring -Thailand สาขาบ้านโพธิ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไปชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเปิดรับสมัครเป็นวันแรกของปีตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.6 ขึ้นไป หรือ ปวช. / ปวส.

-สามารถทำงานกะกลางคืนได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าอาหารกลางวัน วันละ 25 บาท

-ค่าทำงานกะกลางคืน 140-220 บาทต่อวัน

-มีรถรับส่งพนักงาน และเครื่องแบบพนักงาน

-เงินนำเที่ยวประจำปี

-ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว และบิดามารดา

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงงานบ้านโพธิ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป (ชาย) ของบริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ก่อนเวลา 09.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 02-315-7608 แผนกบุคคล

ขอบคุณข้อมูล NHK Spring -Thailand สาขาบ้านโพธิ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!