กรมการจัดหางาน เตรียมรับมือคนว่างงาน 58,151 อัตรา รองรับทุกระดับการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์เตรียมตำแหน่งงานทั้งหมด 58,151 อัตรา เพื่อรองรับการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนที่ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่สามารถยื่นขอใช้สิทธิคนว่างงานได้ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวว่า ตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีผู้ที่ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์ และรายงานตัวกรณีว่างงานจำนวนน้อยที่สุด

โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563

-เดือนธันวาคมมีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 82,238 คน รายงานตัว 539,474 คน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน

-เดือนพฤศจิกายนมีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 93,190 คน รายงานตัว 598,076 คน

-เดือนตุลาคมขึ้นทะเบียนว่างงาน 116,160 คน รายงานตัว 643,148 คน

-เดือนกันยายนขึ้นทะเบียน 121,023 คน รายงานตัว 680,825 คน

อย่างไรก็ดีทางกรมการจัดหางานคาดการณ์ว่าอาจจะมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น จึงได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง และสถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงาน จำนวน 58,151 อัตรา ซึ่งมีตำแหน่งงานรองรับทุกระดับการศึกษา และอัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

โดยตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 10 อันดับแรกที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่

1.แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ / แรงงานทั่วไป

2.แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ

3.แรงงานด้านการผลิต

4.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ

5.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

6.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ

7.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน / แคชเชียร์

8.พนักงานบริการอื่นๆ

9.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) พนักงานขายของหน้าร้าน

10.ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้ที่ประสงค์มีงานทำ สามารถเลือกสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวของคนจำนวนมาก

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!