Thai Nippon เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เริ่มงาน 1 ก.พ. 2564

บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารแช่แข็งส่งออกต่างประเทศ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคWSM เพื่อเข้าทำงานที่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต 10 อัตรา

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-48 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า

-ไม่จำเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-เริ่มงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้างทำงาน 8 ชั่วโมง 325 บาทต่อวัน

-โอทีวันธรรมดา 60.93 บาทต่อชั่วโมง

-โอทีวันหยุด 650-674 บาท

-ค่าร้อน / ค่าเช็คเกอร์ 20-40 บาท

-ค่าวุฒิการศึกษา 5-32 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 8 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 30 บาท

-ค่าเดินทาง 20 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคWMS เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ซับคอนแทรคWMS หมู่บ้านชนะธานี

ขอบคุณข้อมูล Siriporn Tapachumpoo เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!