URC (ผลิตขนม) เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 500-600 บาท/วัน

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตเครื่องดื่ม เบเกอรี่ บิสกิต และขนมชนิดอื่นๆ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคSN โดยเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต แผนก Plant6 / Biscuit1,3 / Biscuit4

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-ไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้

ค่าแรงและสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-600 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-มีโอที 3.5 ชั่วโมงต่อวัน / โอทีวันอาทิตย์ 2 แรง

-ค่ากะบ่าย 25 บาท / ค่ากะดึก 30 บาท

-พักร้อน

-เบี้ยขยัน 400 บาทต่อเดือน

-โบนัสประจำปี 2 ครั้งต่อปี

-รถรับส่งฟรี

-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-ชุดฟอร์มเริ่มงานฟรีปี 4 ชุด / ชุดฟอร์มประจำปี 2 ชุด

-จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

-จัดท่องเที่ยวประจำปี

-ของขวัญปีใหม่

สถานที่ทำงาน : บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคSN เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 083-669-3350 หรือ Scan QR Code เพื่อติดต่อสมัครงานทางไลน์

ขอบคุณข้อมูล Kwansupa Nedlomwong เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!