KB Systems เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เริ่มงาน 15 ก.พ. 64 (ไม่ผ่านซับ)

บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอและเครื่องถ่ายเอกสาร ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) จังหวัดอยุธยา โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานในไลน์การผลิต

-ผู้ชาย อายุ 21-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา

-มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในการทำงาน

-กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 500 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันละ 325-500 บาทต่อวัน (ตามผลการปฏิบัติงาน)

-ประเมินผลงานหลังจากปฏิบัติงานทุก 1 เดือน ปรับอัตราค่าจ้างขึ้นตามผลงานทันที

-โบนัสประจำปี

-มีโอทีทุกวัน / ค่าอาหารวันละ 90 บาท

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

-ปรับค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง

-มีรถรับส่ง 5 สาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครงานได้ด้วยตนเองที่หน้าบริษัท โดยจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 12 ก.พ. 2564 และเริ่มงาน 15 ก.พ. 2564 หรือสอบถามได้ที่ 092-257-5370

ขอบคุณข้อมูล Montaven Believe เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!