PEPSICO เปิดรับสมัครพนักงาน 100 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000-20,000 บาทต่อเดือน

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตขนมขบเคี้ยว มันฝรั่งทอดกรอบ และข้าวเกรียบ โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 100 อัตรา มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-38 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า

-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ยรวมโอที 18,000-20,000 บาทต่อเดือน (มีโอทีให้ทำตลอด)

-ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน

-โอที 3 ชั่วโมง 201 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 45 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 700 บาทต่อเดือน

-ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

-มีรถรับส่งพนักงาน

สวัสดิการซับคอนแทรค SKD

-มีเงินช่วยเหลือพิเศษ

-ตรวจสุขภาพประจำปี / ประกันชีวิต / กระเช้าเยี่ยมไข้

-งานสังสรรค์ปีใหม่ / กิจกรรมวันเกิด

สถานที่ทำงาน : บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 100 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค SKD สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 086-331-9034 และ Line : 2182524 โดยมีรอบอบรมวันที่ 12 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล มนต์ชัย พันธุ์ศุภศิริ เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!