เจเทคโตะ ไทยแลนด์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้ 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคไทยพาวเวอร์ มีคุณสมบัติของผู้สมัครและสวัสดิการสำหรับพนักงานดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

-อายุผู้สมัครเริ่มตั้งแต่ 22-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้ประมาณเดือนละ 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 330 บาทต่อวัน

-มีโอทีวันละ 2.5 ชั่วโมง

-มีค่าที่พักเดือนละ 1,100 บาทต่อเดือน

-มีค่าตอบแทนพิเศษรายปี

-มีชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 172 ม.12 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคไทยพาวเวอร์ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 083-723-2841

ขอบคุณข้อมูล Suwinadda Phutpar เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!