Nipro Thailand เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 550 บาทต่อวัน

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานจังหวัดอยุธยา พร้อมขยายอายุและวุฒิการศึกษาในการสมัคร โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ขยายอายุรับพนักงานถึง 40 ปีบริบูรณ์

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-รับสมัครพนักงานที่เคยทำงานกับบริษัท (รอบ3)

-พนักงานที่ไม่เคยทำก็รับ

รายได้และสวัสดิการของพนักงาน

-รายได้รวม 550 บาทต่อวัน (ค่าแรง+ค่ากะ+โอที 3 ชั่วโมง)

-ค่ากะกลางคืน

-เบี้ยขยัน

-รถรับส่งปรับอากาศ

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-โบนัส

-เบิกค่ารักษาพยาบาล

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ทำงาน : บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงานออนไลน์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามได้ที่ 035-201-618-24 ต่อ 125 / 081-852-4998

ขอบคุณข้อมูล บริษัท นิโปร ประเทศไทย จำกัด เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!