พีแอนด์จี เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 545 บาทต่อวัน

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตสินค้าประเภทผ้าอนามัย แชมพูสระผม และสินค้าอุปโภคอีกหลายผลิตภัณฑ์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 545 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 30 บาทต่อวัน

-ค่าทักษะ 10 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 / 600 / 700 บาทต่อเดือน

-มีโอทีวันละ 3 ชั่วโมง

สถานที่ทำงาน : บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 064-229-9259 (จุดรับสมัครงานเทพารักษ์) / 065-561-5420 (จุดรับสมัครงานเวลโกรว์) / 064-229-9350

ขอบคุณข้อมูล ปพิชยา ฟักบุญเลิศ เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!