เอคโค่ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 660 บาทต่อวัน

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตรองเท้า โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต(เย็บจักร) จำนวน 33 อัตรา มีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 25-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช.

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ไม่มีปัญาเรื่องการเดินทาง

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 660 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-เงินตอบแทนหลังการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (วันละ 99.24 บาทต่อวัน)

-เงินโบนัสประจำปี 45-90 บาทต่อวัน โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง

-เบี้ยขยันรายวัน 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันรายเดือน 800 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 35 บาทต่อวัน

-ค่าทักษะ 48 / 72 / 108 และ 132 บาทต่อวัน

-ช่วยเหลือค่าเดินทาง วันละ 60 บาท

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-เบี้ยอายุงาน

-รางวัลอายุงาน

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-ประกันชีวิต / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ และ ชุดฟอร์มพนักงาน

-มีรถรับส่งในเส้นทางที่บริษัทจัดให้

-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 33 อัตรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่หน้าบริษัท หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-485-6119 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล กนกวรรณ หนก เรียบเรียง chokyonline

error: Content is protected !!