ไทยกูลิโกะ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/กศน. ขึ้นไป เริ่มงาน 19 เมษายน 2564

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปัง และช็อกโกแลตของกูลิโกะ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเริ่มงานในวันที่ 19 เมษายน 2564 มีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและรายได้ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-36 ปี 11 เดือน

-วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ กศน. ขึ้นไป

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2564 และรอบเริ่มงานวันที่ 19 เมษายน 2564

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอทีวันละ 3.10-4.30 ชั่วโมง 196-279 บาทต่อวัน

-โอทีวันหยุด 2 แรง 650 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 40 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร (ข้าวฟรีมีโรงอาหาร) 30-60 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยัน 750 บาทต่อเดือน

-วันหยุดตามประเพณี 18 วันต่อปี

-กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 065-505-2860 โดยมีรอบเริ่มงาน 19 เมษายน 2564

ขอบคุณข้อมูล Wandee Pat เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!