โรงงาน MG เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6 รายได้ 15,000-25,000 บาทต่อเดือน

บริษัท เอสไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกรถยนต์ MG ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานแผนก Paint shop แผนก GA แผนก Body shop ผ่านซับคอนแทรค PRTR เพื่อเข้าทำงานที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานแผนก Paint Shop

-ไม่จำกัดเพศ มีอายุ 22-30 ปี

-สามารถทำงานในพื้นที่ร้อนได้

-ยูนิฟอร์มอึดอัด

-ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย

-สามารถเข้ากะได้ (แผนเริ่มเดือนมิถุนายน)

-ไม่รับพนักงานเก่า

-ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

-มีประสบการณ์ทำงานผลิตรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานแผนก Body Shop

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 22-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 170 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้ (แผนเริ่มเดือนมิถุนายน)

-ไม่รับพนักงานเก่า

-ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

-มีประสบการณ์ทำงานผลิตรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานแผนก GA

-ผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักสมส่วน

-ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

-สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

-สามารถเข้ากะได้ (แผนเริ่มเดือนมิถุนายน)

-ไม่รับพนักงานเก่า

-มีประสบการณ์ทำงานผลิตรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 15,000-25,000 บาทต่อเดือน

-รายได้ 12,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าเดินทาง 500 บาทต่อเดือน

-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารกลางวันฟรี / ค่าอาหารกะดึก 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-ประกันสังคม

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานแผนก Paint shop แผนก GA แผนก Body shop ผ่านซับคอนแทรค PRTR เพื่อเข้าทำงานที่โรงงาน MG อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 063-205-9561 โดยมีรอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 เมษายน 2564

ขอบคุณข้อมูล Narongrit Padunglap เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!