ธนาคารธนชาต เปิดรับสมัคร “พนักงานหลายอัตรา” วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีสาขาทั้งหมด 600 สาขาทั่วประเทศไทย โดยได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตราในตำแหน่งพนักงานต่อทะเบียนภาษีรถยนต์และพนักงานการตลาดสินเชื่อเคหะ โดยมีคุณสมบัติที่ต้องมีดังต่อไปนี้

พนักงานการตลาดสินเชื่อเคหะ : อายุ 22-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีพัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งพนักงานการตลาดสินเชื่อเคหะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสมัครงานได้ที่เบอร์ 02-220-2222 ต่อ 1774 คุณนงนุช

พนักงานแนะนำงานต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ : จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน The Nine พระราม 9

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งพนักงานแนะนำงานต่อทะเบียนภาษีรถยนต์สามารถติดต่อได้ที่คุณอัยลดา แสงสุนีย์ หรือ คุณยศภรณ์ ลิขิตธรรมานุกูล เบอร์ 02-220-2222 ต่อ 1840, 1229

ขอบคุณข้อมูล thanachart เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!